Act & Learn, language school

Cijene jezičnih tečajeva njemačkog jezika

Grupni jezični tečaj (maks. 5 osoba u grupi):

 399 Euro 
  • 10 tjedna, 2 x 2 satova obuke tjedno  (ukupno 40 h)
  • vrijeme obuke fleksibilno, po dogovoru
  • studijski materijali uključeni u cijeni
  • 1 sat obuke = 45 minuta

Individualna obuka:

 20 Eura / 1 sat obuke  
  • vrijeme obuke fleksibilno,  po dogovoru
  • studijski materijali uključeni u cijeni
  • 1 sat obuke = 45 minuta

Financijska podrška jezičnog tečaja:

Nezaposleni imaju priliku da se prijave za financijsku podršku jezičnog tečaja na austrijskom uredu rada (AMS). Zaposleni i samozaposleni mogu odbiti troškove jezičnog tečaja iz baze za izračun poreza. Za više informacija o mogućnostima financijske podrške za jezični tečaj ćemo Vama pružiti po zahtjevu.