Act & Learn, language school

Kontakt i prijava

Sa odabirom jezičnog tečaja rado Vam pomognemo, s eventuelnim pitanjima nas molim kontaktirajte.

Telefon: +43 650 94 212 66
E-mail: office@sprachschulewien.at
Skype: act.learn

Termini:
Jezični tečajevi počinju svaki tjedan, dani i vreme nastave su fleksibilne. Željeni termin početka tečaja i ovisne informacije, molimo navesti u obrazac.

Stupnjevi savladanja jezika:
Više o jezičnim stupnjevima savladanja jezika naći ćete ispod linkom O metodi. Vaš stupanj jezičnog savladanja navedite na obrascu za registraciju.

Obrazac za prijavu na tečaj njemačkog jezika

Molimo Vas da ispunite obrazac za registraciju i pošaljete ga nama. Nakon što Vama potvrdimo mogućnost pokrenuti jezični tečaj u Vama odabranom terminu i vremenu, mora biti plaćeno minimalno 80 % od ukupne cijene jezičnog tečaja na račun
IBAN: AT33 1420 0200 1134 1749.
Ostatak od ukupne cijene jezičnog tečaja potrebno je uplatiti najkasnije jedan dan prije početka jezičnog tečaja.

(Molimo Vas da ispunite obrazac za registraciju na njemačkom ili engleskom jeziku.)

Ime

Adresa

Telefon

E-mail

Starost

Vaš materinji jezik

Koliko godina živite u Austriji?

Koliko vremena učite njemački?

Imate li jezične ispite u njemačkom?

Za koju svrhu želite naučiti njemački?

Vaš stupanj savladanja jezika (za više informacija o pojedinim stupnjevima savladanja jezika naći ćete ispod linka O metodi: A1, A2, B1, B2, C1, C2)

Željeni datum početka jezičnog tečaja

Traženi dani i vrijeme nastave