Act & Learn, language school

A módszerről Act & Learn

Az Act & Learn módszer nagy hangsúlyt fektet az aktív beszéd és megértés képességének elsajátítására. A leckékbe, már az 1. órától kezdve, szórakoztató formában be van vonva az összes diák. A tanítás alapját jól ismert és közkedvelt filmek képezik. A DVD-t az oktatott nyelven szinkronizált filmmel, minden diák megkapja még az első lecke előtt, így lehetősége nyílik a film megtekintésére, és az első közelebbi kapcsolatra az idegen nyelvvel. Maga az oktatás az egyes filmjelenetekből áll, minden diákhoz valamilyen szerep van hozzárendelve. A filmkarakterek közti dialógusok alapján kerül sor a szókincs, megfelelő kiejtés és nyelvtani szabályok elsajátítására. Nem szóról szóra fordítjuk a szavakat, hanem megértjük a jelenetet, mint egészet. Ezzel az eljárással elsajátítja a valódi idegen nyelvű értés és kommunikáció képességét, nem csak különállóan „bemagolja” a szókincset és a nyelvtant. Annak köszönhetően, hogy az adott film közismert, sőt lehetősége volt megtekinteni idegen nyelven is, az egyszerűbb nyelvértésre és a feljebb feltüntetett nyelvtudás könnyebb elsajátítására kerül sor. A lecke alatt hallgat, beszél és cselekszik, amivel megtanulja a szókincset, nyelvtant és kiejtést, és ezt mind egyetlen egységen belül, az egyes részek elszigetelése nélkül. Megszabadul a félénkségétől, idegen nyelven kommunikálni, és az összes nyelvi készséget gyakorlatban sajátítja el. Az oktatás nagyon kis csoportokban van kivitelezve (max. 5 személy), minden diák aktívan részt vesz az órában.


Nyelvi szintek

A mi tanfolyamaink a nyelvi szintek alapján vannak megkülönböztetve, az un. Európai Referenciakeret alapján (lásd. a lejjebb feltüntetett információkat) és szintén a tananyagok alapján vannak minden nyelvi szinthez hozzáigazítva. A képzettségi szintje fokozatának kiválasztásában szívesen segítünk Önnek, érdeklődés estén, kérem lépjen kapcsolatba velünk. A kezdeti besorolás az adott nyelvi szintbe irányadó jellegű, nem kell kötelezőnek lennie. Ha a tanfolyam alatt, olyan érzése támad, hogy az adott lecke túl nehéz az Ön számára, vagy ellenben túl könnyű, örömmel és ingyenesen átsoroljuk egy másik csoportba, amely megfelel a nyelvi képességeinek és szintjének.

Europass: Európai nyelvi szintek – Önértékelési táblázat, Letöltés PDF [online]:
https://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr