Act & Learn, language school

O metodzie Act & Learn

Metoda Act & Learn kładzie nacisk na przyswojenie zdolności aktywnej rozmowy i zrozumienia. Wszyscy studenci biorą formą zabawy aktywny udział już w pierwszej lekcji. Podstawę nauczania tworzy dobrze znany i popularny film. DVD z filmem w języku nauczania otrzyma każdy student jeszcze przed pierwszą lekcją. Ma więc możliwość obejrzenia filmu przed rozpoczęciem kursu, uzyskując pierwszy bliższy kontakt z cudzym językiem. Same nauczanie składa się z poszczególnych scen filmowych, każdy student dostanie w niej rolę. Na podstawie dialogów pomiędzy bohaterami filmowymi dochodzi do przyswojenia zasoby słownictwa, poprawnej wymowy i zasad gramatyki. Nie tłumaczymy słowo za słowem, ale pojmujemy scenę jako całość. Tą metodą zdobywamy zdolność do prawdziwego zrozumienia i komunikowania w cudzym języku, nie tylko samodzielnego „wkuwania“ zasoby słownictwa i gramatyki. Dzięki temu, że każdy konkretny film jest ogólnie znany, a w dodatku mając możliwość obejrzenia go w cudzym języku, dochodzi do łatwiejszego zrozumienia i szybszego przyswojenia wyżej wspomnianych zdolności językowych. Podczas lekcji słuchasz, rozmawiasz i czynisz, ucząc się w ten sposób zasobę słownictwa, gramatyki, wymowy i to wszystko w ramach jednej całości, bez izolacji poszczególnych zjawisk. Pozbędziesz się zażeniowania z rozmawiania w cudzym języku i przyswoisz sobie w praktyce wszelkie zdolności językowe. Nauka przebiega w bardzo małych grupkach (maks. 5 osób), każdy student bierze aktywny udział w lekcji.


Poziomy biegłości języka

Nasze kursy są dostosowane do poziomów biegłości językowych, tzw. europejskiej klasyfikacji językowej (zob. informacje poniżej). Również materiały potrzebne do nauki są dostosowane do każdego poziomu biegłości językowej. Z wyborem poziomu zaawansowania chętnie Ci pomożemy, w razie zainteresowania prosimy o skontaktowanie się z nami. Wstępne zaszeregowanie do konkretnego poziomu biegłości języka należy rozumieć tylko jako orientacyjne. Jeśli w trakcie kursu dojdziesz do wniosku, że lekcja jest dla Ciebie zbyt uciążliwa, albo zbyt łatwa, chętnie Cię bezpłatnie przeszeregujemy do grupy z odpowiednim poziomem biegłości języka.

Europejskie poziomy biegłości językowej – tabela samooceny, Pobierz PDF [online]:
https://europass.cedefop.europa.eu/pl/resources/european-language-levels-cefr